ELASTORAPID

Dvousložkové cementové rychletvrdnoucí lepidlo s velmi dobrými vlastnostmi, vysoce deformovatelné, s prodlouženou dobou zavadnutí, rychlým vytvrzením a rychlou hydratací a sníženým skluzem pro obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene. 

Oblasti použití: 
Je obzvláště vhodný pro rychlou pokládku obkladů a dlažeb z keramiky a pro lepení přírodního kamene velkého formátu v exteriérech (fasády, balkony, terasy, venkovní osluněné dlážděné plochy) a bazénech.

Je vhodný pro pokládku podlah vystavených těžkému provozu (například v průmyslových halách, skladech, supermarketech atd.) a pro lepení obkladů a dlažeb na nestabilní podklady (vodovzdorná překližka, dřevěné aglomeráty za předpokladu, že jsou dostatečně odolné proti vodě, staré dřevěné stropy atd.). Doba zpracovatelnosti je uElastorapidu delší ve srovnání s běžnými rychle tvrdnoucími lepidly, proto je možné jej bez obtíží používat v letním období a v případech, kdy je požadováno neodkladné uvedení do provozu.

Technické údaje: 
Doba zpracovatelnosti směsi:
 60–75 minut. 
Doba zavadnutí: ≥ 30 minut. 
Spárování: po 3 hodinách. 
Pochůznost: po 2–3 hodinách. 
Provozní zatížení: cca po 24 hodinách. (po 3 dnech u nádrží a bazénů). 
Deformační schopnost dle EN 12004: S2 – vysoce deformovatelné. 
Barvy: šedá a bílá. 
Nanášení: zubovou stěrkou č. 4, 5, 6 nebo 10. 
Skladovatelnost: složka A: 12 měsíců; složka B: 24 měsíců. 
Chránit před mrazem.

Spotřeba 
3–8 kg/m2.

Balení 
Elastorapid bílý
: souprava po 31,25 kg. Složka A: 25kg / Složka B: 6,25 kg. 
Elastorapid šedý: souprava po 31,25 kg. Složka A: 25 kg / Složka B: 6,25 kg.