MAPESTONE 2

Cementový tmel pro lepení desek z přírodního a umělého kamene v exteriéru a interiéru (tloušťka vrstvy 8-30 mm) 

OBLAST POUŽITÍ:
Mapestone 2 je vhodný pro pokládku přírodního a umělého kamene rozměrově stálého a odolného proti zabarvení, v interiéru i exteriéru prováděnou běžnou technikou maltového lože v tloušťkách vrstvy 8-30 mm. Mapestone 2, vyztužený vlákny, je vhodný zvláště pro pokládku desek z přírodního kamene s nestejnoměrnou tloušťkou. 
Ve spojení se systémovou kotvicí hmotou Mapestone 3 Primer lze zajistit dobrou přilnavost i k hutným materiálům, jako jsou např. žula, rula, křemenec a břidlice a k podkladu z obkladu nebo dlažby. Kvalitní pucolánové součásti Mapestone 2 slouží jako ochrana proti alkalitě a snižují nebezpečí vzniku výkvětu. 
Mapestone 2 je vhodný rovněž k reprofilaci poškozených betonových a cementových potěrů v tloušťkách vrstvy 8-20 mm (částečně do 40 mm). 

Příklady použití: 
Výrobek se používá pro pokládku vápence a pískovce, rozměrově stálého a odolného proti zabarvení, na: 
- vytápěné a nevytápěné cementové potěry 
- beton 
- cementové omítky 
- zdivo z cihel, vápenopískové tvárnice, pórobeton nebo 
- pemzobeton 

Ve spojení s kotvicím můstkem pro přírodní kámen Mapestone 3 Primer je Mapestone 2 vhodný pro pokládku: 
- hutného přírodního kamene rozměrově stálého a odolného proti zabarvení, např. žuly, ruly, křemence, břidlice 
hutného umělého kamene s pojivem na bázi polyesteru a cementu, který se podle zkušební metody MAPEI přiřazuje do skupiny A (rozměrově stálý). 

Technická data (při 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu): 
KONZISTENCE: prášek 
BARVA: šedá 
SPOTŘEBA: Cca 20 kg/m2 a cm tloušťky vrstvy. 
MAX. PRŮMĚR ZRNA: 2,5 mm 
OBJEMOVÁ HMOTNOST SYPANÁ: 1200 kg/m3 
OBSAH SUŠINY: 100% 
BALENÍ: Papírové pytle po 25 kg. 
SKLADOVATELNOST: 12 měsíců v uzavřených původních obalech v suchu a chladu.