MAPESTONE 3 PRIMER

Adhezní můstek pro pokládku přírodního a umělého kamene v interiéru i exteriéru 

OBLAST POUŽITÍ:
Výrobek zajišťuje dostatečnou přídržnost přírodního a umělého kamene nebo betonu k produktům firmy MAPEI při pokládce do maltového lože, např. u výrobků Mapestone 2 a Topcem Pronto. Používá se pro zlepšení přídržnosti maltového lože k cementovým vytápěným a nevytápěným podkladům a zdivu. Kvalitní pucolánové součásti Mapestone 3 Primer slouží jako ochrana proti alkalitě a snižují nebezpečí vzniku výkvětu. 

Příklady použití: Výrobek se používá pro zlepšení přídržnosti k: 
- rozměrově stálému, hutnému přírodnímu kameni citlivému na změnu zabarvení, např. žula, rula, břidlice, křemenec 
- hutného umělého kamene s pojivem na bázi polyesteru a cementu, které se řadí podle zkušební metody MAPEI do skupiny A (rozměrová stálost) 
- zajištění stejnoměrného odrazu světla u průsvitného přírodního kamene . 
- zlepšení přídržnosti maltového lože k cementovému podkladu, popř. zdivu. 

Technická data (při 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu): 
KONZISTENCE: prášek 
BARVA: bílá 
SPOTŘEBA: Cca 2 kg/m2 
MAX. PRŮMĚR ZRNA: 0,8 mm 
OBJEMOVÁ HMOTNOST SYPANÁ: 1200 kg/m3 
OBSAH SUŠINY: 100% 
BALENÍ: Papírové pytle po 25 kg. 
SKLADOVATELNOST: 12 měsíců v uzavřených původních obalech v suchu a chladu.