ADESILEX P22

Pružné, velmi odolné disperzní lepidlo k přímému použití, vhodné na stěny v interiéru (tloušťka vrstvy do 5 mm).

Oblasti použití: 

Kladení všech obkladů v interiéru (jednoduše a dvojitě vypalované obklady, slinutá keramika atd.) na všechny běžné podklady, monolitický beton, betonové prefabrikáty, pokud jsou dostatečně vytvrzené, na vápenocementové desky, sádrokartonové desky, dřevo, pokud jsou pevně ukotveny, a k bodovému lepení izolačních desek. Zvláště vhodné pro kladení na sádru a na podklady, podléhající přetváření.

Technická data (při 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu): 
DOBA TUHNUTÍ: 40-45 minut 
DOBA, PO KTEROU JE MOŽNO PROVÁDĚT OPRAVY: 60 minut 
PLNÁ ZATÍŽITELNOST: po 7-14 dnech 
SPÁROVÁNÍ: po 24 hodinách 
SCHOPNOST PŘETVOŘENÍ: vysoká 
BARVA: bílá 
SPOTŘEBA: 2-3 kg/m2 
NANÁŠENÍ: zubovou stěrkou č. 4 nebo 5 podle potřeby 
BALENÍ: nádoby po 25, 12 nebo 5 kg a 1 kg.