MAPEPRIM 1K

Jednosložkový penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel. 

Oblasti použití: 
 příprava hladkých, hutných a nesavých podkladů, jako jsou dlažby z keramiky a přírodního kamene, před nanášením vyhlazovacích a vyrovnávacích stěrek MAPEI. 
 ošetření povrchů z litého asfaltu, dřeva, dřevotřísky, PVC a linolea. 
 ochrana dřevěných povrchů proti vlhkosti.

Před aplikací samonivelačních stěrek je nutno počkat, až se Mapeprim 1K, nanesený na ošetřovaný povrch stane transparentním.

V případě předpokladu následného nanášení materiálů po více než 24 hodinách zasypte čerstvý povrch Mapeprimu 1K jemným 
křemenným pískem.

Mapeprim 1K používejte pouze na čisté a vyschlé povrchy, které nejsou vystaveny vzlínající vlhkosti.

Technické údaje: 
Konzistence: krémová kapalina. 
Barva: bílo-namodralá 
Hořlavost: ne. 
Přípustná teplota při zpracování: +5°C až 35°C. 
Čekací doba před nanášením vyrovnávací 
stěrky:
 1-3 hodiny. 
Max. čekací doba před nanesením 
následné vrstvy stěrky:
 24 hodin. 
Skladovatelnost: 24 měsíců. 
Nanášení: štětcem, válečkem nebo hladítkem.

Spotřeba: 
0,10-0,15 kg/m2.

Balení: 
nádoby 5 kg.