MAPECEM

Speciální hydraulické pojivo pro provádění potěrů s rychlým úbytkem zbytkové vlhkosti (1 den) a kontrolovaným smrštěním.

Zhotovení plovoucích a kotvených potěrů na starých i nových betonových konstrukcích před pokládkou podlah citlivých na vlhkost (dřevo, PVC, linoleum, koberce, pryž) nebo pro jakékoliv ostatní typy podlah, u nichž je požadováno rychlé vysychání z důvodu bezprostředně následující pokládky pochůzné vrstvy.

Mapecem se míchá pouze s kamenivem vhodné granulometrické křivky. Při provádění kotvených potěrů (tloušťky menší než 35 mm) a lokálních  vysprávkách je nezbytné ošetřit předem podklad kotevním nátěrem připraveným z PlanicreteMapecemu a vody. Plovoucí potěry (tloušťka nejméně 40 mm) uložte na dělicí vrstvu z polyetylénové fólie; potěry tloušťky 40-50 mm musí být provedeny z kameniva frakce 0-8 mm.

Spotřeba
3,5-4,5 kg/m2 a cm tloušťky vrstvy.

Balení
pytle 20 kg.