MAXIFUGA

Cementová malta s velmi dobrými vlastnostmi pro výplň spár šířky od 4 do 20 mm v dlažbě z přírodních a keramických materiálů pro průmyslové využití a vysoké provozní zatížení. 

Oblasti použití: 
Výplň spár dlažeb všech typů (jednou i dvakrát vypalovaných, klinkeru, glazované keramické kameniny atd.), dlažby typu cotto, pohledového cihelného zdiva fasád, kamenných materiálů (přírodní kameny, porfyr, žula, aglomeráty atd.) v interiéru i exteriéru.

Díky svým velmi dobrým mechanickým vlastnostem je Maxifuga určena zejména ke spárování provozně silně namáhaných dlažeb (supermarkety, výrobní dílny, nádražní haly apod.).

Je ideální pro spárování velkých formátů keramických dlažeb ve výrobních prostorách i ke spárování porfyru a ostatních přírodních materiálů v exteriéru.

Technické údaje: 
Doba zpracovatelnosti směsi: 
cca 2 hodiny. 
Čekací doba před provedením konečné úpravy: 10–20 minut. 
Pochůznost: cca po 2 hodinách. 
Provozní zatížení: 7–10 dnů. 
Barva: tmavě cementově šedá. 
Nanášení: gumovou stěrkou MAPEI nebo ocelovým hladítkem. 
Konečná úprava: houbou MAPEI nebo Scotch-Brite®. 
Skladovatelnost: 12 měsíců.

Spotřeba 
dle profilu spáry a formátu obkladu.

Balení 
pytle po 25 kg