MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO

Zdicí malta na bázi přírodního hydraulického vápna a Eko-pucolánu, odolná proti solím, pro zdění a spárování běžného i pohledového zdiva.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Maximální rozměr plniva: 1,5 mm.
Mísicí poměr: 100 hmotnostních dílů MAPE-ANTIQUE FC ALLETTAMENTO na 18-20 hmotnostních dílů vody (cca 4-4,5 l vody na každý 25 kg pytel výrobku).
Obsah vzduchu v čerstvé maltě: 6%.
Koeficient propustnosti vodních par: 15/35 μ.
Minimální tloušťka vrstvy pro aplikaci: 5 mm.
Maximální tloušťka pro aplikaci v jednom kroku: 30 mm.
Klasifikace: EN 998-2 - typ malty G, třída M 5.
Skladovatelnost 12 měsíců.
Nanášení: stěrkou.
Spotřeba: 16,5 kg/m² a 1 cm tloušťky vrstvy.
Balení: patle 25 kg.