MAPE-ANTIQUE F21

Směs hydraulických pojiv s obsahem plniva bez obsahu cementu na bázi vápna a „Eko-pucolánu“, určená k výrobě velmi tekuté injektážní hmoty pro zpevnění konstrukcí z přírodního kamene, cihel a tufu, která je obzvláště vhodná pro zpevnění zdiva s freskami na povrchu.

Mape-Antique F21 je určený zejména ke zpevnění zdiva z přírodního kamene, cihel a tufu, zdiva historických budov, popraskaných omítek a/nebo omítek s freskami na jejich povrchu.

Po smíchání Mape-Antique F21 s 10,2 l vody v míchačce s vysokými otáčkami nebo metličkovým šlehacím zařízením vznikne tekutá a stabilní hmota, schopná vyplnit dutiny, zpevnit zděné konstrukce a postupně vytvrdnout pomocí pucolánové reakce, aniž by docházelo k nebezpečné vzájemné reakci mezi přírodním kamenem, stávajícími maltami a cihlami, ve kterých jsou přítomny rozpustné soli (např. sírany).

Spotřeba
1,04 kg/dm3 vyplňovaného prostoru.

Balení
pytle 17 kg.