DURSILITE MATT

Vysoce paropropustná, vysoce matná, vodou ředitelná, omyvatelná barva pro úpravu stěn v interiéru.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Konzistence: hustá pasta.
Barva: bílá nebo barvy prostřednictvím automatického systému barvení ColorMap®.
Objemová hmotnost (EN ISO 2811-1) (g/cm³): cca 1,60.
Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 65.
Poměr ředění: 15-20 % vody.
Čekací doba mezi jednotlivými vrstvami: 24 hodin
Přípustná pracovní teplota: +5°C až +35°C.
Čištění: vodou.
Skladování: 24 měsíců.
Aplikace: válečkem, štětcem nebo nástřikem.
Spotřeba (kg/m²): 0,3-0,4/2 nátěry
Balení: 5 a 20 kg.