Vyrovnání betonových povrchů a omítek


MAPELASTIC

Dvousložková pružná cementová hydroizolační stěrka k vodotěsné ochraně betonu, bazénů a balkónů. 

Detail produktu

MAPELASTIC SMART

Cementová dvousložková vysoce plastická hydroizolační stěrka a nátěr pro aplikaci stěrkou, štětcem, válečkem nebo nástřikem určená k hydroizolaci betonových povrchů, jako např. základových zdí, opěrných zdí, balkonů, teras, koupelen a bazénů a jako ochrana proti pronikání agresivních složek do konstrukcí. 

Detail produktu

MAPENET 150

Síťovina ze skelných vláken odolná proti alkalickému prostředí (v souladu se směrnicí ETAG 004) pro vyztužení ochranných hydroizolací, preventivní membrány proti vzniku trhlin a na stěrky kontaktních zateplovacích systémů. 

Detail produktu

PLANITOP FAST 330

Cementová malta s rychlým průběhem vytvrzení a obsahem vyztužujících vláken, určená k vyrovnání svislých a vodorovných povrchů v interiéru a exteriéru. 

Detail produktu

Planiseal 88

Cementová osmotická malta vhodná pro přímý kontakt s pitnou vodou k hydroizolaci zděných a betonových konstrukcí.

Detail produktu

MAPELASTIC FOUNDATION

Dvousložková cementová elastická malta pro hydroizolaci betonových povrchů vystavených tlakové vodě v pozitivním i negativním směru.

Detail produktu

POROCOL

Lepicí malta na bázi cementu pro zdivo z pórobetonových bloků.

Detail produktu

MAPEFINISH

Dvousložková cementová malta pro konečné vyhlazení betonových povrchů.

Detail produktu

ADESILEX FIS13

Lepidlo ve vodní disperzi pro instalaci kontaktních zateplovacích systémů.

Detail produktu

MAPETHERM AR2

Jednosložkový cementový tmel na lepení a vyrovnávání povrchu termoizolačních desek při zateplování stěn budov 

Detail produktu

MAPEFINISH HD

Dvousložková cementová malta vysoce odolná proti síranům, na ochranu betonových povrchů vystavených vysoké abrazi

Detail produktu

MONOFINISH

Jednosložková cementová malta s normálním průběhem vytvrzení pro vyhlazení betonových povrchů.

Detail produktu

PLANITOP 100

Světle šedá, rychle vytvrzující jemná stěrková malta pro opravy a vyhlazení povrchů z betonu a omítek. 

Detail produktu

PLANITOP 200

Jednosložková cementová malta s vysokou přídržností k podkladu pro vyrovnání nedokonalých povrchů a konečnou úpravu stěn (sjednocení vzhledu) v exteriéru a interiéru. 

Detail produktu

PLANITOP 520

Vápenocementová dokončovací stěrka pro provádění omítek v exteriéru i interiéru do tloušťky vrstvy 3 mm technikou „čerstvý do čerstvého“. 

Detail produktu

PLANITOP 530

Vápenocementová stěrka pro konečnou úpravu a vyhlazení „čerstvých“ i „vyzrálých“ omítek v exteriéru i interiéru do tloušťky vrstvy 3mm.

Detail produktu

PLANITOP 540

Cementová stěrka pro konečnou úpravu a vyhlazení ,, vyzrálých" betonových povrchů a omítek v interiéru a exteriéru pro tloušťky vrstvy do 3mm.

Detail produktu

PLANITOP 560

Bílá vápenocementová stěrka pro jemné vyhlazení povrchu čerstvých i vyzrálých cementových omítek a betonových ploch v tloušťkách od 0 do 3 mm v exteriéru i interiéru. 

Detail produktu

PLANITOP 580

Bílá vápenosádrová stěrka, určená k vyrovnání a vyhlazení vnitřních omítek na bázi sádry, anhydridu nebo vyzrálých a vyschlých vápenocementových omítek z předmíchaných směsí. 

Detail produktu

PLANITOP HDM

Dvousložková cementová malta s pucolánovou reakcí a vysokou pevností v tahu za ohybu, pro použití ve vrstvě maximální tloušťky 6 mm pro armované vyztužení povrchu zděných konstrukcí v kombinaci s Mapegridem G 120 nebo Mapegridem G 220 a pro vyhlazení povrchů z betonu, přírodního kamene, cihel a tufu. 

Detail produktu

PLANITOP HDM MAXI

Dvousložková cementová malta s pucolánovou reakcí vyztužená vlákny, s vysokou pevností v tahu za ohybu, pro použití ve vrstvě maximální tloušťky 25 mm pro armované vyztužení povrchu zděných konstrukcí v kombinaci s Mapegridem G 120 nebo Mapegridem G 220 a pro vyhlazení povrchů z betonu, přírodního kamene, cihel a tufu. 

Detail produktu