PLANITOP HDM

Dvousložková cementová malta s pucolánovou reakcí a vysokou pevností v tahu za ohybu, pro použití ve vrstvě maximální tloušťky 6 mm pro armované vyztužení povrchu zděných konstrukcí v kombinaci s Mapegridem G 120 nebo Mapegridem G 220 a pro vyhlazení povrchů z betonu, přírodního kamene, cihel a tufu. 

Planitop HDM se používá ve spojení s Mapegridem G 120 neboMapegridem G 220 (speciální síť z upravených skleněných vláken) pro armované vyztužení povrchů zděných konstrtukcí a pro vyrovnání nesourodých povrchů z betonu, přírodního kamene, cihel a tufu. Díky vysokému obsahu syntetických pryskyřic má Planitop HDM vysokou hodnotu přídržnosti k podkladům a po vytvrzení vytváří kompaktní a houževnatou vrstvu, která je nepropustná proti vodě a agresivním z atmosferickým plynům, odolná proti mrazovým cyklům ale vysoce propustná pro vodní páry.

Planitop HDM je dodáván ve dvou předem nadávkovaných složkách, které musí být nejprve vzájemně smíchány bez přidání vody nebo dalších přísad. Připravená malta se nanáší hladítkem na čistý, pevný a soudržný podklad, který byl předem dostatečně navlhčen vodou, nebo v případě velmi savých povrchů ošetřen Primerem G, až do tloušťky vrstvy 6 mm v jednom pracovním kroku. Konečná úprava hladítkem nebo mírně navlhčenou houbou může být provedena několik minut po aplikaci Planitopu HDM.

Planitop HDM vyhovuje minimálním požadavkům normy EN 1504-3 pro malty třídy R2 (bez statické funkce) a minimálním požadavkům podle normy EN 1504-2 podle zásady MC pro ochranu betonu.

Spotřeba 
1,8 kg/m2 a mm tloušťky vrstvy.

Balení 
souprava pytel 24 kg + kanystr 6,5 kg.