DYNAMON SP2

Modifikovaný akrylový hyperplastifikátor pro snížení dávky vody a proces tvrdnutí za nízkých teplot. Vhodný zejména pro snížení teploty popř. délky propařování tradičního betonu nebo samohutnícího betonu. 

Dynamon SP2 je modifikovaná akrylová přísada s vynikajícími vlastnostmi obzvláště vhodná pro beton k výrobě prefabrikátů. Snížení dávky vody společně se zvýšením mechanické pevnosti v počátečním stadiu je možné u každé konzistence betonu a teplotách tvrdnutí nad 15°C, použití Dynamonu SP2 vede rovněž k urychlení zrání betonu. Dynamon SP2 je také určen pro výrobu samohutnícího betonu. Velké snížení dávky vody použitím Dynamonu SP2 umožňuje vyrobit vysoce tekutý beton bez omezení procesu tvrdnutí v raném stádiu. Aby nedošlo k rozměšování SCC, Dynamon SP2 by měl být použit v kombinaci s prostředkem na úpravu viskozity Viscofluid SCC. Dynamon SP2 se dávkuje přímo do směsi po všech ostatních složkách (cement, kamenivo, písek, voda a další příměsi). 

Dávkování:1,5-2,5 litru na 100 kg cementu pro tradiční beton nebo na obsah jemných částí (průměr 0,1 mm) u SCC. 
Balení: v barelech 200 l nebo kontejnerech 1000 l. 
Na vyžádání též čerpaný.