DYNAMON SP3

Modifikovaný akrylový hyperplastifikátor pro snížení objemu vody a zrychlení procesu tvrdnutí v chladném prostředí. Obzvláště vhodný pro úplné vyloučení nebo omezení technologií urychlujících proces tvrdnutí tradičního nebo samohutnicího betonu v bednění (propařování apod.). 

Dynamon SP3 je modifikovaná akrylová příměs s vynikajícími vlastnostmi, je obzvláště vhodný pro beton pro prefabrikáty a je-li třeba, pro snížení objemu vody společně se zvýšením mechanické pevnosti v raném stadiu u každé třídy konzistence betonu. Nová je možnost úplně vyloučit propařování bednění a forem i při velmi nízkých venkovních teplotách. Urychlení hydratace cementu je zvýšeno při nižších teplotách. Tímto způsobem může beton zrát při pokojové teplotě dokonce i v zimě bez potřeby propařování. 

Následující výhody:
• hospodárný díky vyloučení nebo omezení propařování; 
• výkonný díky zlepšení elasticko mechanických vlastností cementové směsi, která dozrála při pokojové teplotě. 

Dynamon SP3 je také určen pro výrobu samohutnícího betonu. Velké snížení dávky vody použitím Dynamonu SP3 umožňuje vyrobit vysoce tekutý beton bez omezení procesu tvrdnutí v raném stádiu. Aby nedošlo k rozměšování SCC, Dynamon SP3 by měl být použit v kombinaci s prostředkem na úpravu viskozity Viscofluid SCC. Dynamon SP3 se dávkuje přímo do směsi po všech ostatních složkách (cement, kamenivo, písek, voda a další příměsi). 

Dávkování0,8-2,5 litru na 100 kg cementu pro tradiční beton nebo na obsah jemných částí (průměr 0,1 mm) u SCC. 
Balení: v barelech 200 l nebo kontejnerech 1000 l. 
Na vyžádání též čerpaný.