DYNAMON SR21

Akrylový superplastifikátor určený pro betony vyznačující se nízkým vodním součinitelem a dobrou zpracovatelností

Systém Dynamon SR je založen na technologii DPP (Designed Performance Polymer), což je nový chemický proces umožňující prostřednictvím kompletní konstrukce monomerů (exkluzivní know-how MAPEI) modulovat atributy přísady v souladu se specifickými požadavky na vlastnosti betonu.

OBLASTI POUŽITÍ
Díky zvýšené zpracovatelnosti (třída konzistence S4 nebo S5 dle normy UNI EN 206-1) se čerstvé betony s příměsí Dynamonu SR21 snadno ukládají a po vytvrdnutí se vyznačují zvýšenou mechanickou odolností

TECHNICKÁ DATA
KONZISTENCE: tekutina
BARVA: hnědá
ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ: výborná

BALENÍ: ve 200 litrových sudech a kontejnerech o objemu 1000 litrů

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY