DYNAMON SR3

Akrylový superplastifikátor určený pro předem připravené betonové směsi, vyznačující se nízkým vodním součinitelem a velmi dlouhou zpracovatelností betonu Dynamon SR3 je přísada na akrylové bázi, specificky modifikované pro transportbeton, která patří do nového systému MAPEI Dynamon SR. Systém Dynamon SR je založen na technologii DPP (Designed Performance Polymer), což je nový chemický proces umožňující prostřednictvím kompletní konstrukce monomerů (exkluzivní know-how MAPEI) modulovat atributy přísady v souladu se specifickými požadavky na vlastnosti betonu. 

OBLAST POUŽITÍ:
Vzhledem ke zvýšené zpracovatelnosti (třída konzistence S4 nebo S5 podle normy UNI EN 206-1) betonů s příměsí Dynamonu SR3 je jejich ukládání snadné a po ztvrdnutí a vyzrátí se vyznačují zvýšenými mechanickými vlastnostmi. Dynamon SR3 je přísada se zřetelně vyššími funkcemi oproti tradičním plastifikátorům vyrobeným na bázi naftalensulfonátu nebo melaminsulfonátu i vzhledem k akrylovým plastifikátorům první generace zejména s ohledem na dlouhé udržení zpracovatelnosti betonu. 
Dynamon SR3 je obzvlášť vhodný pro předem připravovaný beton, ale i všude tam, kde vzniká potřeba silné redukce vody, doprovázená dobrou akcelerací mechanického odporu při krátkém uzrávání, spojeném s dlouhým udržením zpracovatelnosti při různých stupních konzistence. Použití Dynamonu SR3 je výhodné při přípravě betonů střední a vyšší kvality s dávkováním cementu více než 300 kg/m3 . U betonů s nižším obsahem cementu je doporučováno použití Dynamonu SR2. Vzhledem ke svým vlastnostem je Dynamon SR3 obzvlášť vhodný při výrobě samozhutnitelných betonů. Do samozhutnitelných betonů je zapotřebí přidat spolu s Dynamonem SR3 i Viscofluid SCC modifikující viskozitu směsi, což vyloučí riziko odlučování a zaručí její homogenitu. Nejširší oblast použití Dynamonu SR3 je při výrobě transport betonů: 
- betonů s vysokými mechanickými vlastnostmi a dlouho udržitelnou zpracovatelností 
- betonů s pevností v tlaku Rck 25-50 N/mm2 
- betonů nepropustných a trvanlivých podle stupně expozice uváděného normou UNI EN 206-1 
- samozhutnitelných betonů. Dynamon SR3 se kombinuje s modifikátorem viskozity Viscofluid SCC umožňuje výrobu 
- samozhutnitelných betonů, které vzhledem ke kluznosti a segregačnímu odporu mohou být ukládány bez vibrování a se zvýšenou rychlostí lití. 

Technická data (při 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu): 
KONZISTENCE: kapalina 
BARVA: jantarová 
OBJEMOVÁ HMOTNOST: 1090 kg/m3 
OBSAH SUŠINY: 30% 
SPOTŘEBA:Dávkování podle objemu Od 0,5 do 1 l na každých 100 kg cementu u tradičních směsí.
Od 0,5 do 1 l na každých 100 kg jemných částic (procházejících nasítu s oky 0,1 mm) u samozhutnitelných betonů. 
BALENÍ: Dynamon SR3 je dodáván tekutý v 200 l sudech a v 1000 l kontejnerech 
SKLADOVATELNOST: 12 měsíců. Chránit před mrazem