MAPEFLUID X414

Vysoce účinný tekutý přípravek pro transportní betony s dlouhou stálostí čerstvého betonu 

MAPEFLUID X414 je vhodný pro výrobu vysoce jakostních betonů s tekutou konzistencí (třída konzistence S4 nebo S5 podle UNI 9858 a ENV 206) a dobrou čerpatelností v betonárnách na výrobu transportních betonů. MAPEFLUID X414 lze použít všude tam, kde je nutno zachovat co nejdelší dobu zpracovatelnosti čerstvého betonu (betonování při vysokých teplotách, čerpaný beton atd.). MAPEFLUID X414 kompenzuje u čerpaných betonů nedostatečně jemnou zrnitost kameniv a negativní účinky frakcí drceného kameniva a navíc zlepšuje jeho čerpatelnost, a to i na velké vzdálenosti. Kromě toho je MAPEFLUID X414 vhodný pro betony s nízkým vodním součinitelem. MAPEFLUID X414 je tekutá přísada bez obsahu formaldehydu na bázi akrylových polymerů, s dobrým dispergujícím účinkem. MAPEFLUID X414 se přidává do čerstvého betonu jako poslední složka. Lze jej ale také předem smíchat se záměsovou vodou, protože jeho dobré účinky nejsou nijak ovlivňovány pořadím přidávání jednotlivých složek. 

Dávkování 
0,5 až 1,6 kg na 100 kg cementu (0,5 až 1,5 litru). 
Forma dodání 
Kanystry po 200 l a cisterny po 1000 l. 
Na přání lze dodat výrobek i v cisternových nákladních soupravách.