MAPEFLUID X418

Hyperplastifikační urychlující přísada pro beton se zachovanou zpracovatelností

MAPEFLUID X418 se používá pro přípravu velmi tekutého betonu s vysokou trvanlivostí (třídy tekutosti S4 a S5 podle UNI 9858 a ENV 206), který lze snadno čerpat. MAPEFLUID X418 se doporučuje pro všechna použití (betonování v zimním období, čerpaný beton, atd.), která vyžadují mírné uchování zpracovatelnosti a rychlý vývin počáteční mechanické pevnosti. MAPEFLUID X418 také integruje směsi, které nemají jemná kameniva nebo mají nízký cementový součinitel, což zlepšuje jejich čerpatelnost i na dlouhé vzdálenosti. 
MAPEFLUID X418 je tekutá přísada bez obsahu formaldehydu na bázi nesulfonovaných akrylových polymerů, který disperguje cementové granule. MAPEFLUID X418 se přidává do směsi až po ostatních přísadách (cement, kamenivo, voda). 
MAPEFLUID X418 lze také zředit napřed v záměsové vodě, protože jeho disperzní účinky zůstávají po přidání nezměněny.

Dávkování 
od 0,5 do 1,8 kg na 100 kg cementu (0,5 až 1,5 litru). 
Balení 
Kontejnery po 200 litrech a cisterny po 1000 litrech. 
Na přání lze dodat i jako volně čerpaný.