MAPEFLUID X504 CV

Akrylový hyperplastifikátor pro betony s vysokou a velmi vysokou pevností, s malou ztrátouzpracovatelnosti a vysokou redukcí záměsové vody

OBLASTI POUŽITÍ
Mapefluid X504 je nová hyperplastifikační tekutá přísada do betonů vysoké jakosti (vodotěsných, trvanlivých a s mimořádně vysokou mechanickou pevností), které mají výrazně redukovanou ztrátu zpracovatelnosti.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

KONZISTENCE: tekutina
BARVA: světle žlutá
BALENÍ: v barelích po 200 l,
nádržích po 100 l a v kanystrech po 25 kg. Na žádost je možné dodat i volně.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY