MAPETARD

Zpomalovač tuhnutí - neprovzdušňující.

MAPETARD se používá hlavně pro výrobu transportbetonu v letním období, v případě dlouhé doby dopravy na staveniště nebo požaduje-li se dlouhá doba zpracovatelnosti, zpomalená rychlost hydratace a na velkých staveništích. 
MAPETARD je zpomalovač tuhnutí, který disperguje cement. 
MAPETARD se přidává do záměsové vody.

Dávkování 
0,2-0,5 kg na 100 kg cementu (0,2-0,45 litru). 
Forma dodání 
Tanky po 100 litrech a sudy 200 litrech. 
Jsou možné dodávky v cisternových vozech.