MAPEPLAST PT2

Provzdušňovací přísada do cementových malt a betonů

Povrchově aktivní přísada k efektivnímu provzdušnění malt a betonů vystavených mrazovým cyklům. 
Technická data: 
Konzistence: tekutina 
Barva: světle žlutá 
Objemová hmotnost: 1020 ± 20 kg/m3 při 20 °C 
Obsah sušiny: 7,5 - 8% 
Hlavní účinek: provzdušňování 
Vedlejší účinky: ztekucení, napomáhá čerpání a omezení rozměšování u lehčených betonů 
Klasifikace : ASTM CZ60 
Chloridy: nevyskytují se 
SPOTŘEBA : Přípravek MAPEPLAST PT2 se dávkuje od 40 g do 400 g na 100 kg pojiva. Mírně zvýšené dávky se používají v případě betonů obsahujících popílek, křemičitý úlet nebo vysokou dávku plastifikátorů. 
BALENÍ : MAPEPLAST PT2 se běžně dodává v kanystrech po 5, 10 a 25 kg nebo 200 litrových barelech a 1000 litrových kontejnerech 
Skladování: 12 měsíců vneotevřeném původním balení. Chránit před mrazem.