ULTRABOND ECO 575

Vysoce jakostní lepidlo ve vodní disperzi, s nízkým obsahem organických těkavých látek (VOC) k lepení soklíků. 

Oblasti použití: 
Ultrabond Eco 575
 lze použít k lepení soklíků z tuhého PVC, dřeva i koberců; aplikuje se na rubovou stranu nebo přímo na stěnu v takovém množství, které zajistí dostatečně pevný spoj mezi oběma materiály. Nanáší se v jednom nebo více pruzích ø cca 5 mm v závislosti na šířce soklíku.

Technické údaje: 
Konzistence:
 krémová pasta. 
Barva: béžová. 
Hořlavost: ne. 
Přípustná teplota při zpracování: +5°C až +35°C. 
Otevřená doba: 25 minut. 
Konečné vyzrání: 24 hodin. 
Skladovatelnost: 24 měsíců. Chránit před mrazem. 
Nanášení: vytlačováním z kartuše.

Spotřeba: 
kartuše 325 ml, jeden pruh cca 12 bm.

Balení: 
kartuše 325 ml.