PULICOL

Rozpouštědlový gel k odstranění lepidel a nátěrů. 

Oblasti použití: 
 Odstraňování starých nátěrů a lepidel na bázi přírodních pryskyřic a syntetických nátěrů. 
 Čištění starých lepidel na podlahách z mramoru keramiky, cementových stěrek; keramických a mozaikových obkladů, sádry, kovu a azbestocementu.

Po ošetření Pulicolem umýt povrch roztokem sody ve vodě a následně opláchnout čistou vodou.

Technické údaje: 
Konzistence:
 gelovitá 
Barva: transparentní. 
Hořlavost: ano. 
Přípustná teplota při zpracování: +10°C až 35°C. 
Doba působení: lepidla ve vodní disperzi nebo v roztoku, 5 minut, reakční lepidla 60 minut. 
Skladovatelnost: 24 měsíců. 
Nanášení: štětcem.

Spotřeba: 
0,3 kg/m2.

Balení: 
nádoby 3 a 1 kg.