ECO PRIM PU 1K

Jednosložkový polyuretanový primer bez obsahu rozpouštědel s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek (VOC), vytvrzující vlivem vzdušné vlhkosti. Používá se ke zpevnění a vodonepropustné úpravě betonových potěrů. 

Oblasti použití: 
Univerzální reakční nátěr k penetraci, zpevnění a uzavření povrchu před nanášením vyrovnávacích stěrek a ke zlepšení přídržnosti materiálů na bázi epoxidových a polyuretanových pryskyřic k podkladu.

Eco Prim PU 1K (zapískovaný) může být nanášen na podklady z betonu, kalciumsulfátu, magnezitové potěry, xylolitové potěry, dřevěné podlahové dílce, dřevotřískové, dřevoštěpkové a dřevovláknité desky, zbytky lepidel, vyschlé podklady ze sádrokartonových desek, sádrové podklady (Fermacel desky), keramický obklad, terazzo, atd. Dále se používá v systémovém řešení s použitím lepidel Ultrabond P 990 1K,Ultrabond Eco P991 1K a Ultrabond Eco S955 1K při lepení na podklady z litého asfaltu.

Eco Prim PU 1K může být dále použitý jako kotevní můstek před použitím lepidel na bázi epoxidu a polyuretanu a jako uzavírací nátěr betonových podkladů (ne však vytápěných!) s nadměrnou zbytkovou vlhkostí v podkladu (do 4%). Čerstvý povrch Eco Primu PU 1K po nanesení na podklad 
zasypte křemičitým pískem. Pouze při dodržení podmínky doby zrání méně než 48 hodin a lepení krytin reakčními lepidly na bázi polyuretanových nebo epoxidových pryskyřic lze lepit krytiny přímo.

Technické údaje: 
Konzistence:
 tekutá. 
Barva: hnědá. 
Hořlavost: ne. 
Přípustná teplota při zpracování: +5°C až 35°C. 
Pochůznost: po cca 2-3 hodinách. 
Čekací doba před pokládkou podlahových krytin nebo nanášením vyrovnávací stěrky: 12-36 hodin. 
EMICODE: EC1 R – velmi nízký obsah emisí. 
Skladovatelnost: 12 měsíců. 
Nanášení: válečkem nebo štětcem.

Spotřeba: 
0,20-0,40 kg/m2 a 1 vrstvu.

Balení: 
nádoby 10 kg