PRIMER EP

Dvousložkový zpevňující nátěr s obsahem rozpouštědel na potěry a průmyslové podlahy. 

Oblasti použití: 
• 
impregnace a zpevnění sprašných a drobivých povrchů cementových a anhydridových potěrů, a to i vytápěných, starých konglomerátových dlažeb, sádry, sádrokartonu 
 vodotěsná úprava potěrů se zbytkovou vlhkostí 
 impregnační protiprašné nátěry průmyslových podlah, garáží a nadzemních podlah.

Pokud se předpokládá po aplikaci Primeru EP následná vyrovnávací stěrka, je nutno čerstvý povrch Primeru EP ihned po aplikaci zasypat suchým křemenným pískem pro vytvoření vhodné mechanické „kotvy“.

Podklad musí být před aplikací vyschlý, čistý, bez zbytků olejů, mastnot, nátěrů a nesoudržných částic.

Technické údaje: 
Minimální doba vysychání: 24 hodin v závislosti na poréznosti podkladu a podmínkách prostředí. 
Konzistence: tekutá. 
Barva: transparentní. 
Hořlavost: ano. 
Přípustná teplota při zpracování: +10°C až 40°C. 
Zpracovatelnost směsi: 4-5 hodin. 
Mísící poměr: Složka A : složka B =1 :1. 
Skladovatelnost: 24 měsíců. 
Nanášení: štětcem, válečkem nebo stříkacím zařízením.

Spotřeba: 
0,5-0,7 kg/m2.

Balení: 
souprava 5 + 5 kg.