MAPECEM PRONTO SL

SUCHÁ CEMENTOVÁ MALTOVÁ SMĚS S PŘÍSADOU POLYMERŮPRO VÝROBU PODLAHOVÝCH POTĚRŮ, PRO TLOUŠŤKY 20 – 70 mm,S RYCHLÝM VÝVOJEM PEVNOSTI, VYROBENÁ VE SHODĚ S NORMOU DIN 18560

Použití v interiérech, nízké pnutí v průběhu vytvrzování, snadná aplikace, kontrolované smršťování, zpracování také pomocí dopravních čerpadel, možnost použití v prostorách s podlahovým vytápěním a kolečkovými židlemi.

OBLASTI POUŽITÍ:

MAPECEM PRONTO SL je suchá maltová směs s nízkým obsahem chromanů a přísadou polymerů pro výrobu tekutých potěrů s kontrolovaným smršťováním, které lze snadno dopravovat a aplikovat čerpadly, vhodná pro vyrovnávání podkladů pod dlažbami z keramiky, přírodního kamene, pod parketami a textilními a pružnými krytinami. MAPECEM PRONTO SL je vhodný pro provádění podlahových potěrů na tepelně izolační vrstvě a na oddělující podložce v interiéru. 

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být dostatečně vyzrálý a musí odpovídat příslušným normám. Musí být zcela suchý, bez trhlin, savý, rovný, s dostatečnou pevností v tlaku a v tahu a musí být zbaven prachu, nesoudržných částic, zbytků laků, vosku, olejů, koroze, sádry a látek, které mohou negativně ovlivnit jeho přídržnost k podkladu. Zbytková vlhkost podkladu musí odpovídat platným normám. Podklad nesmí být vystaven vzlínající kapilární vlhkosti.
Podklady, které přicházejí do kontaktu s rostlým terénem, musí být ve shodě s normou izolovány, aby se zamezilo působení vzlínající vlhkosti. Je nutno rovněž vyloučit působení vlhkosti ze stavebních konstrukcí. Trhliny nebo divoké dilatace v podkladu musí být utěsněny a pevně spojeny vhodnými výrobky MAPEI na bázi reakčních pryskyřic. Volba penetrace závisí na druhu podkladu; na savé podklady Primer G, na nesavé podklady EcoPrim Grip, na dřevo Primer MF se zásypem křemičitým pískem (je nutno brát v úvahu příslušné informace o produktech).


ZPRACOVÁNÍ:
25 kg MAPECEM PRONTO SL prášek smícháme s cca. 3 l čisté, studené vody. Pro získání homogenní, hladké hmoty se doporučuje míchací zařízení s nízkými otáčkami (max. 600 ot/min). U většího množství se doporučuje výrobek připravit míchačkou s nuceným oběhem nebo kontinuální míchacím zařízením. 
Takto připravenou směs lze zpracovat v závislosti na teplotě do cca. 60-90 minut. U větších ploch se doporučuje strojní zpracování. MAPECEM PRONTO SL se nanáší na dělicí podložku, popř. na vyschlý základní nátěr a upravuje se pomocí vhodného nářadí (rotační kotoučové hladičky, stěrky nebo hladítka). Funkční dilatační spáry v podkladu musí být zachovány. MAPECEM PRONTO SL lze zpracovávat běžně používanými míchačkami na maltu a dopravními čerpadly. Při použití kontinuálních míchaček je nutno zajistit trvalé zásobování vodou (příp. zvýšení tlaku).

SKLADOVÁNÍ:

12 měsíců v původních uzavřených obalech v chladném a suchém prostředí. 
Spotřeba: 2,2 kg/m².
Balení: papírové pytle 25 kg.