ELASTOCOLOR RASANTE SF

Jednosložková základní stěrka s obsahem skelných vláken a vyšším obsahem plniva ve formě velmi jemně mletého písku, připravená k přímému použití pro nanášení ocelovým hladítkem.

Vyrovnávací stěrka se středním obsahem plniva pro systém Elastocolora aplikaci jako stěrka k přímému nanášení ocelovým hladítkem ale i jako kotvicí vrstva při použití Síťoviny ze skelných vláken, přičemž zlepšuje stejnorodost podkladu a pružnost konečného nátěru Elastocolor Pittura.

Elastocolor Rasante SF je středně pružná stěrka s vysokým obsahem plniva a vzhledem jemné omítky, která je schopná sjednotit nedokonalý podklad před prováděním nátěru Elastocolor Pittura. Lze ho snadno nanášet ocelovým hladítkem, plochým štětcem i válečkem. K dosažení efektu tzv. „pomerančové kůry“ se Elastocolor Rasante SF zpracovává buněčným válečkem v původním, neředěném stavu nebo ředěný 5 až 10% vody, v závislosti na požadovaném efektu. V případě provádění více vrstev, musí být mezi jednotlivými nátěry technologická přestávka minimálně 24 hodin.

Spotřeba
– při použití ocelového hladítka: 700 až 800 g/m2 a jednu vrstvu;
– při použití plochého štětce nebo válečku: 300 až 500 g/m2 a jednu vrstvu;
– při nástřiku: 0,8 – 1 kg/m2 a vrstvu.

Uváděné spotřeby jsou pouze informativní a mohou být silně ovlivněny drsností podkladu a typem zvolené aplikace.

Balení
vědra 20 kg.