FOAMJET F

Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice tekuté konzistence s velmi rychlým průběhem vytvrzení ke zpevnění a zajištění vodonepropustnosti oslabených konstrukcí zatížených slabými průsaky vody.

Foamjet F se používá při zpevňování hornin, nesoudržných zemin a k zajištění vodonepropustnosti betonových konstrukcí a zdiva s přítomností trhlin; např. v tunelech, studnách, přehradních hrázích, kanálových stokách, stěnách, podlahách a dalších plochách, které jsou ohroženy průsaky vodou.

Foamjet F je dvousložková pryskyřice bez obsahu halogenů, skládající se ze dvou složek. Aplikuje se pomocí speciálního tlakového zařízení s dávkováním jednotlivých složek; míchá se v objemovém poměru složek A : B = 1:1.

Vysoká tekutost Foamjetu F umožňuje materiálu proniknout i trhlinami o velikosti pouhých několika stovek mikronů a utěsňuje je, i když jsou vystaveny průsaku vody.

Po vytvrzení Foamjetu F dosáhnou ošetřované konstrukce dokonalé vodonepropustnosti a účinného zpevnění stavebního díla.

Spotřeba
1,1 kg směsi (složka A+ složka B) na litr vyplňovaného prostoru – bez přítomnosti vody;
0,3 kg směsi (složka A + složka B) na litr vyplňovaného prostoru – s přítomností vody;

Balení
souprava 22,5 kg (A+B).