Kotvení litím nebo injektáží


STABILCEM T

Předem připravená jednosložková tixotropní malta s kontrolovaným smršťováním k upevnění kotevních šroubů a táhel při injektování. 

Detail produktu