MAPEPLAST LA

Zpěňovací prostředek pro lehký beton

Speciální zpěňovací prostředek jako přísada pro výrobu lehkého betonu. Umožňuje čerpání hubeného betonu s obsahem cementu 100-200 kg/m3. 
Přidává se do betonu společně se záměsovou vodou.

Dávkování 
0,9-1,4 kg (0,8-1,2 litru) na m3 směsi. 
Forma dodání 
Sud po 190 litrech, tank po 1000 litrech.