MAPEPLAN TU S


MAPEPLAN TU S
Syntetická hydroizolační membrána
Oblasti použití
• Hydroizolace ražených tunelů.
• Hydroizolace hloubených tunelů.
• Hydroizolace podzemních staveb.

Balení
Mapeplan TU se dodává v 20 m rolích. Na požádání je možné dodat větší délku role v závislosti na profilu tunelu nebo konstrukce určené k hyroizolaci.