Těsnicí a izolační hmoty


MAPETEX SEL

Netkaná makroperforovaná textílie pro vyztužení hydroizolačních membrán. 

Detail produktu

MAPEBAND

MAPEBAND je polyesterový pogumovaný pás k utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlaha mezi vodorovnými a svislými těsnicími rovinami a k utěsnění prostorových spár na potěrových plochách.

Detail produktu

MAPEBAND PE 120

Páska z PVC pro hydroizolační systémy prováděné pomocí tekutých membrán. 

Detail produktu

MAPEBAND TPE

Těsnicí pás z TPE pro vodonepropustné pružné utěsnění dilatačních spár a trhlin, které jsou vystaveny pohybům šířky do 5 mm nebo do 10 mm při použití pásu Mapeband TPE 17, resp. Mapeband TPE 325.

Detail produktu

MAPEGUM EPX / MAPEGUM EPX-T

Dvousložková epoxidová pryskyřice pro provádění pružné hydroizolační stěrky, odolné proti chemickým vlivům před montáží keramických obkladů a dlažeb. 

Detail produktu

AQUAFLEX SYSTEM

Pružná tekutá membrána k hydroizolaci a překrytí trhlin v podkladu.

Detail produktu

BIBLOCK

Dvousložkový základní epoxidový nátěr ve vodní emulzi a prostředek k ošetření betonu při vyzrávání.

Detail produktu

FOAMJET F

Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice tekuté konzistence s velmi rychlým průběhem vytvrzení ke zpevnění a zajištění vodonepropustnosti oslabených konstrukcí zatížených slabými průsaky vody.

Detail produktu

FOAMJET T

Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice vysoké viskozity s velmi rychlým průběhem vytvrzení ke zpevnění a zajištění vodonepropustnosti oslabených konstrukcí zatížených silnými průsaky tlakovou vodou.

Detail produktu

Planiseal 88

Cementová osmotická malta vhodná pro přímý kontakt s pitnou vodou k hydroizolaci zděných a betonových konstrukcí.

Detail produktu

LAMPOSILEX

Hydraulické pojivo s velmi rychlým průběhem tuhnutí a tvrdnutí pro okamžité utěsnění průsaku vody.

Detail produktu

MAPEBAND PVC

Polyvinilchloridový pás určený k pružnému těsnění dilatačních spojů a prasklin podléhající neustálému pohybu.

Detail produktu

MAPESIL BM

Silikonový těsnicí tmel s neutrální reakcí, bez zápachu, s nízkým modulem pružnosti, pro výplň dilatačních spár s pohybem až do 25% původní šířky spáry, vhodný k utěsnění klempířských prvků i pro další všeobecné využití. 

Detail produktu