MAPEBAND

MAPEBAND je polyesterový pogumovaný pás k utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlaha mezi vodorovnými a svislými těsnicími rovinami a k utěsnění prostorových spár na potěrových plochách.

Oblasti použití: 

MAPEBAND lze vložit jak do těsnění ploch MAPELASTIC a MAPEGUM WPS, tak do lepicích tmelů obkladů tenkovrstvým způsobem vyráběných firmou MAPEI.

Technická data : 
BARVA: modrá 
PRO ŠÍŘKY DO: max. 50 mm 
MAX. PŘÍPUSTNÝ POHYB: pro délku 50% 
pro šířku 100% 
TEPELNÁ ODOLNOST: od -30°C do 60°C 
ODOLNOST PROTI VODĚ: velmi vysoká 
ODOLNOST PROTI VLIVŮM POVĚTRNOSTI: velmi vysoká

BALENÍ:
- role 50m délky a 120mm šířky
- rohové tvarovky 90° a 270°
- těsnící manžety pro prostupy 118 x 118mm a 425 x 425mm