MAPEQUICK AF 1000

Nealkalická urychlovací přísada do stříkaného betonu

Oblasti použití: 

Mapequick AF 1000 je nový, tekutý a velmi rychle tuhnoucí urychlovač pro stříkaný beton na bází anorganických solí bez alkálií. 
Technická data: 
Konzistence: tekutá 
Barva: průhledná 
Objemová hmotnost: 1,32÷1,36 kg/l při 20°C 
Obsah sušiny: 39÷43% 
Dávkování: Podle hmotnosti: od 5 do 8 kg na každých 100 kg cementu. 
Balení: Mapequick AF 1000 je k dostání v nádobách po 268 kg a nádržích po 1340 kg. Jsou možné i dodávky v cisternách. 
Skladování: Skladujte v uzavřených nádobách, chraňte před mrazem (při teplotě > 5°C) a nevystavujte přímému slunci.