MAPEQUICK AF400

Urychlovač tuhnutí „nealkalický“ pro maltu a nástřikové betonové směsi

Oblasti použití: 

Mapequick AF400 je nový nealkalický tekutý urychlovač tuhnutí na bázi anorganických solí sloužící k výrobě nástřikové malty a betonu. Je charakteristický pro velmi rychlé časy tuhnutí. 
Technická data: 
Vzhled: tekutý 
Barva: jantarová 
Objemová hmotnost (kg/l): 1,37 ± 1,42 při 20°C 
Obsah suché směsi (%): 46-50 
Spotřeba: Dávkování v poměru na hmotnost: od 5 do 10 kg na každých 100 kg cementu. 
Balení: Mapequick AF400 je dodáván v plechovkách o objemu 280kg, nebo kanystrech o 1400 kg. 
Skladování: Skladovat v uzavřených nádobách, chránit proti mrazu (při teplotách vyšších 5°C) a chránit před působením slunečního záření.