MAPEQUICK AF800

Nealkalická urychlovací přísada do stříkaného betonu

BLASTI POUŽITÍ
Mapequick AF 800 je nový, tekutý a velmi rychle tuhnoucí urychlovač pro stříkaný beton na bází anorganických solí bez alkálií.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

KONZISTENCE: tekutá
BARVA: průhledná
DÁVKOVÁNÍ: 3-8% hmotnosti cementu
BALENÍ: v nádobách po 272kg a nádržích po 1360kg. Jsou možné i dodávky v cisternách.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY