LAMPOCEM

Montážní bleskový cement (bezchloridový) s omezeným smršťováním.

LAMPOCEM je rychle se vytvrzující montážní malta k zakotvení, kterou lze brzy zatížit, a k upevnění bran, zárubní, oken, svorníků, schodišťových, balkónových a mostních zábradlí, potrubí, ocelových vzpěr, konzol okenních parapetů a topných těles atd. 
LAMPOCEM se vytvrzuje při 20°C během 3 minut. 
Po smíchání s vodou vzniká z LAMPOCEMu snadno zpracovatelná, plastická malta, kterou lze nanášet i vertikálně. LAMPOCEM je suchá směs, která se skládá z vysoce jakostních cementů a speciálních přísad. Přidává se do nádoby s 200-210 g vody, 1 kg LAMPOCEMu a rozmíchává se stěrkou na homogenní, hladkou hmotu. 
Směšovací poměr: 3 objem. díly LAMPOCEMu : 1 objem. díl vody.

Spotřeba 
1,8 kg na 1 dm3 dutiny. 

Forma dodání 
Papírové pytle po 25 kg, kartón po 4x5 kg.