PLANITEX D10 STANDFEST

Vysoce pevnostní, rychle se vytvrzující správková a stěrková směs na bázi alfa půlhydrátu síranu vápenatého, bez obsahu chromátů a s nízkým obsahem emisí (EMICODE EC1) pro tloušťky vrstev do 30 mm; použití v interiéru 

Oblasti použití: 
• opravy a vyrovnávání výtluků, prohlubní, děr ve zdech, podlahách a stropech. 
• vhodná především na potěry z leunitu, síranu vápenatého, xylolitu, magnezitu a litého asfaltu. 
• pro vyšší tloušťky vrstev se míchá s křemičitým pískem vhodné zrnitosti. 
• snadno zpracovatelná a tvárná hmota, aplikace až do „0“ tloušťky.

Před nanášením stěrky ošetřete podklad penetračním nátěrem Primer G , případně Primerem MF se zásypem křemičitým pískem.

Technické údaje: 
Konzistence: jemný prášek. 
Barva: cementová šedá. 
Doba zpracovatelnosti: cca 10 minut. 
Poměr míchání: 5,5 - 6 l vody na 25 kg směsi 
Pochůznost: po 25 minutách. 
Čekací doba před pokládkou podlahových krytin: cca 24 hodin při tloušťce vrstvy 5 mm(doporučujeme, zejména u větších tlouštěk vrstvy ověřit hodnotu zbytkové vlhkosti karbidovým vlhkoměrem) 
GISCODE: CP1 
EMICODE: EC1 – velmi nízký obsah emisí 
Skladovatelnost: 12 měsíců. 
Nanášení: ocelovým hladítkem nebo strojně

Spotřeba: 
1,5 kg/m 2 na 1mm tloušťky vrstvy.

Balení: 
pytle 25 kg.