ADESILEX UP71

Dvousložkové polyuretanové lepidlo bez obsahu vody a rozpouštědel pro lepení podlahových krytin z PVC a pryže v interiérech. 

Oblasti použití: 
Lepení v interiérech na savé i nesavé podklady: 
 šablon a pásů z pryže (s jakýmkoliv typem rubové strany), a to i v prostorách se středně silným a silným provozním zatížením; 
 podlahové krytiny z homogenního a heterogenního PVC, i s rubovou stranou z pěnového PVC; 
• podlahové krytiny z částečně pružného vinylu.

Technické údaje: 
Konzistence:
 složka A: hustá pasta; složka B: tekutý roztok. 
Barva: složka A: šedá; složka B hnědá. 
Hořlavost: ne. 
Mísící poměr: složka A : složka B = 86 : 14. 
Doba zpracovatelnosti: cca 30 minut. 
Přípustná teplota při zpracování: +5°C až 30°C. 
Otevřená doba: 50-60 minut. 
Doba tuhnutí: cca 4 hodiny. 
Pochůznost: po 12-24 hodinách. 
Provozní zatížení: po 3 dnech. 
EMICODE: EC1 – s velmi nízkým obsahem emisí. 
Skladovatelnost: 12 měsíců. 
Nanášení: stěrkou.

Spotřeba: 
0,30 – 0,60 kg/m2.

Balení: 
vědra 10 a 5 kg.