ADESILEX G20

Dvousložkové epoxipolyuretanové nízkoviskózní lepidlo. 

Oblasti použití: 
Lepení: 
• tenkovrstvé podlahové krytiny z pryže; 
• Podlahové krytiny z částečně pružného homogenního a heterogenního PVC.

Technické údaje: 
Konzistence:
 složka A: pastovitá, složka B tekutá. 
Barva: složka A: béžová, složka B čirá. 
Hořlavost: ne. 
Mísící poměr: Složka A: složka B = 94 : 6. 
Doba zpracovatelnosti: 40-50 minut. 
Přípustná teplota při zpracování: 15°C až 30°C. 
Otevřená doba: 1 hodina. 
Doba tuhnutí: 10 hodin. 
Pochůznost: po 12-24 hodinách. 
Provozní zatížení: po 3 dnech při teplotě 23°C. 
Skladovatelnost: 24 měsíců. 
Nanášení: zubovou stěrkou a válečkem.

Spotřeba: 
0,35– 0,50 kg/m2.

Balení: 
vědra 10 a 5 kg.