ADESILEX LP

Polychloroprenové lepidlo v rozpouštědle pro oboustranné nanášení. 

Oblasti použití: 
Lepení v interiérech: 
• koberců a krytin z jehličkové plsti s požadavkem okamžité lepivosti.

Technické údaje: 
Konzistence: viskózní kapalina. 
Barva: béžová. 
Hořlavost: ano. 
Přípustná teplota při zpracování: 
+10°C až 35°C. 
Čekací doba: 10-20 minut. 
Otevřená doba: 5 hodin. 
Pochůznost: ihned po nalepení. 
Provozní zatížení: ihned po nalepení. 
Skladovatelnost: 24 měsíců. 
Nanášení: zubovou nebo stěrkou.

Spotřeba: 
0,20 – 0,35 kg/m2.

Balení: 
vědra 10, 5 a 1 kg.