ADESILEX TDV

Lepidlo ve vodní disperzi k okamžitému použití na nástěnné textilní krytiny a krytiny ze skelných vláken. 

Oblasti použití: 
Lepení na stěny v interiéru: 
 krytin se skelných vláken, přednatřené nebo opatřené nátěrem; 
 textilních krytin nebo z netkaných textílií pro konečnou úpravu nátěrem.

Technické údaje: 
Konzistence:
 krémová pasta. 
Barva: bílá. 
Hořlavost: ne. 
Přípustná teplota při zpracování: + 10°C až 35°C. 
Čekací doba: 0-10 minut. 
Otevřená doba: max. 20 minut. 
Čekací doba před nátěrem: 24 hodin. 
Skladovatelnost: 24 měsíců. 
Chránit před mrazem. 
Nanášení: zubovou stěrkou a válečkem.

Spotřeba: 
0,15– 0,25 kg/m2.

Balení: 
vědra 20, 10 a 5 kg.