ADESILEX VS45

Akrylové lepidlo ve vodní disperzi na nástěnné krytiny z PVC. 

Technické údaje: 
Konzistence:
 krémová pasta. 
Barva: bílá. 
Hořlavost: ne. 
Čekací doba: 0-15 minut. 
Přípustná teplota při zpracování: 15°C až 35°C. 
Otevřená doba: 30-40 minut. 
Skladovatelnost: 24 měsíců. 
Chránit před mrazem. 
Nanášení: zubovou stěrkou.

Spotřeba: 
0,25– 0,45 kg/m2.

Balení: 
vědra 25, 12, 5 a 1 kg.