TOPCEM

Speciální hydraulické pojivo ke zhotovování potěrů s normální dobou zpracovatelnosti, rychlým úbytkem zbytkové vlhkosti (4 dny) a kontrolovaným smrštěním.

Zhotovování plovoucích a kotvených potěrů na staré a nové betonové desky, před pokládkou dřeva, dlažby z keramiky a přírodního kamene nebo jakéhokoliv jiného typu podlahy všude tam, kde je požadováno rychlé vysychání s následnou pokládkou v krátkém časovém intervalu. Je určen pro interiér i exteriér.

Topcem, je-li smíchám se štěrkopískem vhodné granulometrie a s vodou, má schopnost vytvrzení v průběhu 24 hodin a úplného vyschnutí během 4 dnů.

Při provádění kotvených potěrů (tloušťky menší než 35 mm) a lokálních opravách je požadováno provedení kotevního můstku z Topcemu,Planicrete a vody, zatímco plovoucí potěry musí být uloženy na polyetylénové fólii.

Spotřeba 
2-2,5 kg/m2 a cm tloušťky.

Balení 
pytle 20 kg.