PLANITEX D10 TURBO

  Samonivelační rychle tvrdnoucí podlahová stěrka na bázi alfa semihydrátu síranu vápenatého bez obsahu chromátů s velmi nízkým obsahem emisí, vhodná pro ruční i strojní zpracování a tloušťky vrstev od 1 do 15 mm; použití v interiéru. 

  Oblasti použití: 
  • tmelení, vyhlazování a vyrovnávání potěrů a litých podlah zejména na bázi síranu vápenatého v obytných a průmyslových objektech s běžným provozním zatížením a požadavkem na rychlé obnovení provozu 
  • vhodný pro vyrovnání podkladů z xylolitu a litého asfaltu.

  Před nanášením stěrky ošetřete podklad penetračním nátěrem Primer G , případně Primerem MF se zásypem křemičitým pískem.

  Technické údaje: 
  Konzistence: jemný prášek. 
  Barva: bílá. 
  Doba zpracovatelnosti: cca 10 - 15 minut. 
  Poměr míchání: 24–26 hmotnostních dílů vody na 100 dílů směsi. 
  Pochůznost: po 30 - 45 minutách. 
  Čekací doba před pokládkou podlahových krytin: 24 hodin (do tloušťky vrstvy 5 mm). 
  GISCODE: CP1 
  EMICODE: EC1 – velmi nízký obsah emisí 
  Skladovatelnost: 12 měsíců. 
  Nanášení: ocelovým hladítkem nebo strojně

  Spotřeba: 
  1,5 kg/m 2 na 1mm tloušťky vrstvy.

  Balení: 
  pytle 25 kg.