MAPEGEL 50

Třísložkový hydrofilní gel pro zpevnění hornin a provádění injektáží betonových těsnicích konstrukcí. 

Mapegel 50 se používá pro zpevnění málo soudržných hornin a k hydroizolaci vodohospodářských staveb, které propouštějí vodu v důsledku porézní struktury betonu a přítomnosti mikrotrhlin, např. přehradních hrází, stěn a tunelů.

Mapegel 50 je třísložkový hydrofilní gel na bázi metakrylátů. Po namíchání a aplikaci může Mapegel 50 díky své nízké viskozitě snadno pronikat mikropóry a úzkými dutinami a dokonale je utěsnit.

Po vytvrzení vznikne z Mapegelu 50 velmi viskózní hmota s vynikající chemickou odolností proti většině organických i anorganických kapalin.

Směs připravíte tak, že do čisté plastové nádoby nalijete složku A (pryskyřice) a za stálého míchání přidáváte složku B (tužidlo). V jiné nádobě zřeďte složku C (urychlovač) s 20 litry vody.

Oba dva roztoky čerpejte odděleně v objemovém poměru 1:1 dopravním čerpadlem pro dvousložkové produkty, opatřeným vhodným směšovacím zařízením, umístěným na výstupu trysky před injektorem.

Spotřeba 
cca 1 kg/l vyplňovaného prostoru.

Balení 
souprava 21,3 kg: 
– složka A = 20 kg; 
– složka B = 1 kg; 
– složka C = 0,3 kg.