PLASTIMUL 2K PLUS

Dvousložkový bezrozpouštědlový živičný nátěr pro silné vrstvy k utěsnění stavebních základů, podlah, balkonů a teras, které jsou ve styku se zemí

Oblasti použití: 

k těsnění vodorovných, nepochůzných povrchů, k vnějšímu těsnění základů, sklepů a podzemních garáží, k těsnění opěrných zdí, k lepení izolačních desek z tvrzené pěnové hmoty, k ochraně vodorovných povrchů proti vlhkosti, všeobecně k těsnění ve vnějším i vnitřním prostoru na stěnách a podlahách 
Technická data: 
Konzistence: pastózní 
Barva: černá 
Objemová hmotnost: 1 030 kg/m3 
Hodnota pH: cca 11 
Viskozita dle Brookfielda (ot/min 5): 230 Pa.s 
SPOTŘEBA: Podle druhu použití cca. 4-6 kg/m2 
BALENÍ: Složka A: v plastové nádobě po 22 kg 
Složka B: v papírovém pytli po 8 kg 
Skladovatelnost 12 měsíců v uzavřených obalech při uložení v chladu, chránit před mrazem.