PLASTISOL 1


Plastisol 1 se používá k utěsnění spár a trhlin na vodorovných střechách, hydroizolaci plochých nepochůzných střech a k ošetření betonových kanálových žlabů.

Plastisol 1 je vyrobený z vybraných bitumenových živic, plastifikačních přísad a speciálních vláken; vyznačuje se dokonalou přídržností k podkladu a zachovává si dlouhodobě svou pružnost.

Plastisol 1 je připraven k přímému použití; nanáší se zednickou lžící nebo ocelovým hladítkem na suchý podklad.

Plastisol 1 neobsahuje azbest.

Poznámka: Obaly jsou schválené podle předpisu ADR na základě DM 22/2/1990 )

Spotřeba 
1,2 kg/m2 a mm tloušťky vrstvy.

Balení 
ocelová vědra 8 kg.