STABILCEM T

Předem připravená jednosložková tixotropní malta s kontrolovaným smršťováním k upevnění kotevních šroubů a táhel při injektování. 

Stabilcem T se používá jako lože pod podložky a táhla jakékoliv délky v tunelech, a to i v přítomnosti vody a/nebo na potrhané a nestabilní skalní masivy, pro kotvení tyčí ocelové výztuže, vyplňování dutin ve styku horniny a betonu a k utěsnění tuhých konstrukčních spojů prefabrikovaných konstrukcí.

Po smíchání s vodou má Stabilcem T tixotropní konzistenci, která umožňuje snadnou aplikaci injektážní hmoty na vodorovných, šikmých a svislých plochách, a to i v prostoru nad hlavou, aniž by docházelo ke sjíždění nebo odpadávání materiálu.

Díky svým reologickým vlastnostem nedochází k rozměšování směsi.

Stabilcem T je schopen pronikat morfologicky problematickými horninami, přičemž dokonale vyplňuje i rozměrově velmi omezené prostory.

Stabilcem T vytvrzuje bez smršťování a díky své dobré přídržnosti k horninám, betonu i oceli je důležitým článkem při účinné fixaci kotevních táhel a šroubů, při zpevňování konstrukcí, a to i těch, které jsou při provádění zásahů vystaveny silnému provoznímu namáhání.

Spotřeba 
cca 1,75 kg/dm3 vyplňovaného prostoru.

Balení 
pytle 25 kg.