MAPECOAT BS 1

Pružná dvousložková stěrka na bázi epoxipolyuretanových pryskyřic odolná proti oděru a určená k ochraně a hydroizolaci betonových konstrukcí.

Mapecoat BS 1 je pružná vodonepropustná a proti oděru odolná stěrka určená k nanášení na všechny druhy betonových podkladů, s cílem zabránit propouštění agresivních činitelů, jako jsou například chloridy, oleje a uhlovodíky.

Je určen zejména pro provádění ochranných nátěrů mostních říms proti pronikání rozmrazujících solí a za účelem zvýšení odolnosti konstrukcí proti působení mrazových cyklů. Jeho použití se také předpokládá při realizaci hydroizolačních stěrek vodorovných povrchů, a to i lehce pojížděných, chodníků na mostech, podchodů pro chodce, parkovišť, zásobovacích ramp, zásobníků a podlah parkovišť. Díky své pružnosti může být Mapecoat BS 1 použitý pro přemostění trhlin a prasklin až do cca 4 mm šířky i při teplotě -20°C. Po vytvrzení má dokonalou přídržnost k betonu, za přepodkladu, že je předem ošetřen penetračním přípravkem Primer MF nebo Primer SN. Je odolný proti nárazům a působení chemických vlivů.

Spotřeba
– Primer MF: beton 0,3-0,4 kg/m2;
– Mapecoat BS 1: beton 2,2 kg/m2 pro dvě vrstvy tloušťky 2mm;
– Quarzo 0,5: beton 6,5 kg/m2 na zásyp a přípravu směsi s Mapecoatem BS1.

Balení
10 kg (A+B).